Skip Navigation

Board Members

2013-2014 Board Members

Co-Chairs:

Milah Xiong, xiongm@carleton.edu

Yer Moua, mouay@carleton.edu

Secretary:

Ia Vang, vangi@carleton.edu

Treasurer:

Billy Moua, mouab@carleton.edu