Skip Navigation

Captains

Jorde Ranum 

Jorde Ranum
Senior
Spring Lake Park, Minn. (Spring Lake Park)
Major: Biology