Skip Navigation

Varsity Athletics

Carleton Athletics
Go

Women's Basketball vs. Hamline University (Feb. 8, 2012)

:

Akemi Arzouman, women's basketball action

#9 of 14
Skylar Tsutsui, women's basketball action
Previous image
Skylar Tsutsui, women's basketball action
Next image
Akemi Arzouman, women's basketball action

Photo:

Russ Aguilar '13

Keywords:

Akemi Arzouman, women's basketball action
8 February 2012