Fenyang Comes to Carleton

The Chinese Language associates who have come to Carleton from Fenyang are:

2016-17  Ms. Huimin "Xiaomin" Wu

2015-16  Ms. Aihua "Flower" Guo

2014-15  Ms. Lijun Ma, and Ms. Baolin Niu

2013-14  Ms. Wenyan Lu

2012-13  Mr. Rice "Junjie" Mi

2011-12  Ms. Meili Cao

2010-11  Ms. Suhong Chu

2009-10  Ms. Wenjing Liang

2008-09  Ms. Fang Wang

2007-08  Ms. Bianying Guo

2006-07  Ms. Haihua Hao