Performances

 • A placard image for media work Pastoral Song
  Created 11 November 2015; Published 11 January 2016
  Pastoral Song
  Performed By Carleton Chinese Music Ensemble Western Music Combo Group

  Violin: Camille Braun, Jin Lee, Michelle Marinello, Zhilu Zhang; Cello: Emma Grisanzio

 • A placard image for media work Fisherman's Song
  Created 11 November 2015; Published 11 January 2016
  Fisherman's Song
  Performed by Chinese Music Ensemble

  Carleton Chinese Ensemble Members:

  Erhu: Yang Chen, Yuedong Merritt, Huahua Zhong; Guzheng:Isabelle Qiyuan Hu, Heqing Huang, Yijun Wang, Vicky Yifan Wu; Dizi: Candy Tong, Yijun Wang; Zhongruan: Sijin Chen; Guqin: Gege Zhang; Pipa: Moliang Jiang; Yangqin: Vianne Gao; Violin: Camille Braun, Jin Lee, Michelle Marinello, Zhilu Zhang; Cello: Emma Grisanzio; Piano: Tina Liu

 • A placard image for media work Wild Dance of the Golden Snake
  Published 11 January 2016
  Wild Dance of the Golden Snake

  Performed by Chinese Music Ensemble

  Carleton Chinese Ensemble Members:

  Erhu: Yang Chen, Yuedong Merritt, Huahua Zhong; Guzheng:Isabelle Qiyuan Hu, Heqing Huang, Yijun Wang, Vicky Yifan Wu; Dizi: Candy Tong, Yijun Wang; Zhongruan: Sijin Chen; Guqin: Gege Zhang; Pipa: Moliang Jiang; Yangqin: Vianne Gao; Violin: Camille Braun, Jin Lee, Michelle Marinello, Zhilu Zhang; Cello: Emma Grisanzio; Piano: Tina Liu

 • A placard image for media work Colorful Clouds Chasing the Moon
  Created 11 November 2015; Published 11 January 2016
  Colorful Clouds Chasing the Moon
  Performed by Chinese Music Ensemble

  Carleton Chinese Ensemble Members:

  Erhu: Yang Chen, Yuedong Merritt, Huahua Zhong; Guzheng:Isabelle Qiyuan Hu, Heqing Huang, Yijun Wang, Vicky Yifan Wu; Dizi: Candy Tong, Yijun Wang; Zhongruan: Sijin Chen; Guqin: Gege Zhang; Pipa: Moliang Jiang; Yangqin: Vianne Gao; Violin: Camille Braun, Jin Lee, Michelle Marinello, Zhilu Zhang; Cello: Emma Grisanzio; Piano: Tina Liu

 • A placard image for media work Dragon Boat
  Created 11 November 2015; Published 11 January 2016
  Guqin Solo, The Drunkenness

  Guqin: Gege Zhang

 • A placard image for media work A little girl with mushrooms
  Created 11 November 2015; Published 11 January 2016
  A little girl with mushrooms

  Performed by Carleton Chinese Music Ensemble Guzheng Combo Group

  Guzheng: Qiyuan Hu, Heqing Huang, Yijun Wang, Vicky Yifan Wu

   

 • A placard image for media work Fishermen Singing at Sunset by Camille Braun (Violin), Xiaodi Wang (Erhu) and Vicky Wu (Guzheng)
  Published 10 March 2015
  渔舟唱晚 Fishermen Singing at Sunset by Camille Braun (Violin), Xiaodi Wang (Erhu) and Vicky Wu (Guzheng)
 • A placard image for media work Galloping Horses by Xiaodi Wang
  Published 10 March 2015
  战马奔腾 Galloping Horses by Xiaodi Wang
 • A placard image for media work Good Days by Carleton Chinese Ensemble
  Created 22 February 2015; Published 10 March 2015
  好日子 Good Days by Carleton Chinese Ensemble

  Carleton Chinese Ensemble Members:

  Erhu: Xiaoshu Lu, Xiaodi Wang; Guzheng:Isabelle Qiyuan Hu, Shatian Wang, Vicky Yifan Wu; Dizi: Yawen Chen; Hulusi: Vicky Yifan Wu; Pipa: Ming Zi; Sanxian: Ken Mingsheng Wang; Cello: Emma Grisanzio Saxophone & Percussion: Hao Du; Xiao: Xinying Liu

 • A placard image for media work Happy Holiday by Pipa Ensemble
  Created 22 February 2015; Published 10 March 2015
  快乐的日子 Happy Holiday by Pipa Ensemble

  Lydia Ding, Alida Dice, Kai Huang, Ruyi Shen, Phoebe Xinyan Yu, Ming Zi

 • A placard image for media work Dance of Yi - Zhongruan Solo by Gus Holley
  Created 9 November 2014; Published 6 March 2015
  彝族舞曲 Dance of Yi - Zhongruan Solo by Gus Holley
 • A placard image for media work Harvest Celebration by Guzheng Ensemble
  Created 22 February 2015; Published 10 March 2015
  丰收锣鼓 Harvest Celebration by Guzheng Ensemble

  Isabelle Qiyuan Hu, Isabelle Heqing Huang, Shatian Wang, Yijun Wang, Vicky Yifan Wu

 • A placard image for media work Dizi Solo by Yawen Chen
  Created 9 November 2014; Published 3 March 2015
  帕米尔的春天Dizi Solo by Yawen Chen

  Chinese Music Ensemble Concert

  Pamir Mountain - Datong Li

  Yawen Chen, Dizi solo

 • A placard image for media work Chinese Music Ensemble Concert-Track 1
  Created 10 November 2013; Published 22 November 2013
  中国民歌联奏Chinese Folk Tones Performed by the Chinese Music Ensemble on November 10, 2013
 • A placard image for media work Lady Flower and Canon
  Created 22 February 2015; Published 10 March 2015
  女人花卡农联奏Lady Flower and Canon Medley

  Carleton Chinese Ensemble Members:

  Erhu: Xiaoshu Lu, Xiaodi Wang; Guzheng:Isabelle Qiyuan Hu, Shatian Wang, Vicky Yifan Wu; Dizi: Yawen Chen; Hulusi: Vicky Yifan Wu; Pipa: Ming Zi; Sanxian: Ken Mingsheng Wang; Cello: Emma Grisanzio Saxophone & Percussion: Hao Du; Xiao: Xinying Liu

Podcast Feed

What's a podcast, and how does this work?