Plate 2 from J.D. Herlein, Beschryvinge Van De Volk-Plantinge Zuriname (Leeuwarden: Meindert Injema, 1718). (artwork in the public domain)