Close Window
Kaktovik, Alaska
Kaktovik, Alaska
Photo: Loren Holmes ’03